VOLLEDIGE SKAKELLYS

NG Margate Posadres:

         Posbus 312

Margate

4275

 

KANTOOR - (039) 312 2011 - ngmargate@mweb.co.za

 Webmeester: August du Preez,

E-pos: august@farmstay.co.za

Sel 0828827475

Redakteur: Korrels - Elda Pretorius : eldap@vodamail.co.za

LERAARS

Dr. Mike Heaney

Tel:      (039) 312 1028

Sel/Faks:        082 496 5586

Epos:  mikehe@telkomsa.net

LERAARS

Dr. Dawie Oosthuysen

Tel:      (039) 315 7438

Sel/Faks:        082 334 3578

Epos:  dawie.ng@telkomsa.net

 SAAKGELASTIGDE

Anette Coomer

Tel:      (039) 3122011

Sel/Faks:        039 312 2011 (K)

Epos:  ngmargate@mweb.co.za

SEKRETARESSE

Hettie Ludick

Tel:      039 312 2011 (K)

Sel/Faks:        039 312 2011

Epos:  register@mweb.co.za

KOSTER

 Gustav Wessels

 Sel/Faks:        082 307 2673

      ORRELIS

 Cobus Pienaar

Sel/Faks:        082 8217 824

Epos:  cobus.pienaar16@gmail.com

 PRO-DEO

Voorsitter: Eloise van Niekerk

 Sel/Faks:        082 822 6661

KOOR

 Ada Gribb

Sel/Faks:        076 450 2699

Epos:  adabrits@telkomsa.net

 FINANSIES & ADMINISTRASIE

 Voorsitter: Melt van Niekerk

Tel:      039 315 6923

Sel/Faks:        072 137 6701

Epos:  dievanniekerks@vodamail.co.za

DIENSVERHOUDINGE

 Voorsitter: Ferdie van Greunen

Tel:      039 3157651

Sel/Faks:        084 205 8614

DIENS VAN BARMHARTIGHEID

 Voorsitter:Wilhelmien Pietersen

Sel/Faks:        082 565 5477

Epos:  sfp@absamail.co.za

GEMEENTEBEDIENING

Voorsitter: Ferdie van Greunen

Tel:      039 315 7651

Sel/Faks:        084 205 8614

EREDIENS EN MUSIEK

Voorsitter: Dr. Dawie Oosthuysen /Dr. Mike Heaney

Tel:      039 315 7438/039 312 1028

Sel/Faks:        082334 3578/082 496 5586

Epos:  dawie.ng@telkomsa.net/mikehe@telkomsa.net

EIENDOMME

Voorsitter: Melt van Niekerk

Tel:      039 315 6923

Sel/Faks:        072 137 6701

Epos:  dievanniekerks@vodamail.co.za

 PRE-ADVIES

 Voorsitter: Melt van Niekerk

Tel:      (039) 315 6923

Sel/Faks:        072 137 6701

VROUEDIENS: ALGEMENE BESTUUR

Anmemie Oosthuysen/Jenny Heany

Tel:      Annemie 0723939721

Sel/Faks:        Jenny 0832650529

GETUIENISAKSIE

 Voorsitter: George Snyman

Tel:      0393112389

Sel/Faks:        0845862009

Epos:  elgeo@telkomsa.net

JEUGKOMMISSIE

Jenny Heany

Tel:      039 312 1028

Sel/Faks:        083 265 0529