Afkondigings Sondag 19  MEI 2019

PROGRAM  VIR  19 MEI 

 

MARGATE - NAGMAAL

5 de Sondag na Pase

8:30                 -       Dr. Mike Heaney

Skriflesing:     -       Filippense 3 : 1 - 11

Tema:              -       “Jesus se gesindheid”

 

 

PORT  EDWARD – NAGMAAL

5 de Sondag na Pase

08:00              -         Dr. Dawie Oosthuysen

 

 

Kollekte by die deure gaan vir Diens van Barmhartigheid

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

MAANDAG:                      16:00          -         Basaarvergadering

 

WOENSDAG:                   10:00          -         Kierieklub

17:00          -         Kooroefening

 

VOLGENDE SONDAG:   Geen erediens by Port Edward

08:15           -        Erediens by Margate.

 

ANDER SAKE

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers in ons Gemeente.  U is welkom om na die
erediens saam met ons gemeentelede te kom tee drink in die kerksaal agter die kerk.

 

1     LIDMAATBEWYS ONTVANG:  Vanaf Hartswater:  Sarel en Sybel Liebenberg  (J2)

 

2     KERKRAADSVERGADERING:  Neem kennis dat die Kerkraadsvergadering plaasvind op

Dinsdagaand 28 Mei en nie op die 29ste nie.  Visitasie begin stiptelik om 18:00.  Ons drink

tee om 18:50.

 

3     BASAAR DATUM:   Neem asb. kennis dat die N.G.Kerk Margate se Basaar sal plaasvind

op 22 Junie 2019   en nie meer op die 29ste nie.

BASAARLYSTE:  Indien u nie iemand in u wyk het om die Basaarlyste uit te deel nie, kom

haal dan sommer self een by die Kerkkantoor.  Baie dankie.

DIE PANNEKOEKTAFEL soek dringend persone wat kan bak, strooi en oprol.  Skakel

Elmarie Pretorius by:  079 497 6384 om u hulp aan te bied.

NAALDWERKTAFEL:  Daar het al ‘n paar mooi naaldwerk items ingekom, en ons hoop om

sommer nog baie meer te kry veral kniekombersies wat verlede jaar baie goed verkoop

het, maar enige naaldwerk/handwerk is baie welkom.  Ek is ook dringend op soek na hel-

pers by die tafel. Kontak Elsie Olivier as jy haar kan help.  Baie dankie, ek sien uit om van

julle te hoor.  Sel:  082 823 0594

AARTAPPEL-KRULLE TAFEL:  Mary-Ann vra bydraes van aartappelspeserye en medium

grootte aartappels.  Sy soek ook nog twee helpers.  Sel. 083 7666 018

PLANTETAFEL:  Ronel Viljoen vra dat u nog plantjies kan plant vir haar tafel.  Enige vorm

van tuingereedskap sal baie welkom wees.  Hulp of idees is ook baie welkom. 082 331

8996

NAGEREGTAFEL:    Mary Devonshire vra asb. kits vla, baie gebakte nageregte, blikkies

vrugte/vrugteslaai vir haar tafel . Sel: 071 079 4069.

DIE KOEKTAFEL vra BAIE gebak vir haar tafel. Groot koeke, terte, beskuit en brode,

kleinkoekies, fudge, klapperys, ens.  Enigiets wat lekker is.  Skakel Hannetjie by:  072 214

3045

DIE KOSTE VAN DIE TENT beloop R30 000. Baie dankie vir die R7 800 wat  ons reeds

ontvang het.  Verdere bydraes sal baie waardeer word.

 

4     WEGBREEKNAWEEK VIR VROUE:  23 - 25 Aug. by African Enterprise te Pietermartizburg.

Spreker is Christina Landman.  Koste: R790 p.p. Dit sluit alles in.  Deposito @ R450 is

betaalbaar voor 30 Mei en die balans van R340 voor 28 Junie. Betaal en bespreek by Annette

in Kerkkantoor. Vir navrae, kontak Annemie  (sel. 721 393 9721)    Let Wel. die datum het

verander.

 

SIEKES VIR VOORBIDDING

Louis Hansmeyer        083 232 4221      (F2)         Frank v.d.Merwe             083 680 0812     (C2)

Dirk Liebenberg          039 311 1902      (M2)         Cecil Alberts                   082 061 5141     (G3)

Eduan Worthmann     076 922 3703       (H2)         Louis v.d. Westhuizen   083 625 1624     (B6)

 

GEBED VIR DIE WEEK

Bid dat ons Gemeente se lewenswandel in ooreenstemming sal wees met God se roeping, dat ons
beskeie, vriendelik en geduldig sal wees, mekaar in liefde sal verdra en in eenheid env rede met mekaar sal lewe.

 

Kontaknommers vir voorbidding:  Port Edward:  Suzette Simpson – 039 319 1946

Margate:  Diedie Schoeman – 082 362 2936