Afkondigings 7APRIL 2023

N G GEMEENTE MARGATE


   9 April 2023

  

Sonsopkomsdiens Strand 06:15 +

Margate Sondag 09/4/2023 - 08:30

Leraar:          Ds Lerisa Meyer

Teks:  Johannes 20:1-18

Tema: Lewe in die oorwinning

 

Port Edward Sondag 09/4/2023 - 08:30

Leraar:          Dr Mike Heaney

Teks:  2 Korintiërs 1

Tema: Die groot ja!

 

Deurkollekte:  Gaan hierdie week vir Diens van Barmhartigheid

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

10 April 2023           Gesinsdag (kerkkantoor sal gesluit wees)

11 April 2023           Vrouediensvergadering Port Edward-groep          09:15

12 April 2023           Skole heropen

13 April 2023           Kierieklub                                                        10:00

16 April 2023           Kategese heropen

 

AFKONDIGINGS

Ons nooi ‘n ieder en ‘n elk graag uit vir tee na die diens in die kerksaal.

VERWELKOM NUWE INTREKKERS:  Ons verwelkom graag vir Stefan en Linet Thompson (wyk B2) vanaf die Hervormde Kerk Port Shepstone sowel as Koos van der Hyde (wyk H4) vanaf NG Kerk Port Shepstone.

KATEGESE HEROPEN:  Neem kennis dat die kategese op Sondag 16 April 2023 heropen.

EREDIENS BY VILLAGE:  Ons herinner graag aan die erediens by die Village op 16 April 2023.

SAMEROEPER WIT OLIFANT TAFEL BY BASAAR:  Ons is op soek na ‘n sameroeper vir die wit olifant tafel by ons basaar van 1 Julie 2023.  Kontak die kerkkantoor indien u hiermee kan help, asb.

BOUROMMEL:  As u van bourommel ontslae wil raak, skenk dit gerus aan die kerk.  Die area langs die Jeugsentrum kort nog materiaal vir opvulling.

HULP VIR HULPBEHOEWENDES:  Ons benodig asb onbederfbare items, bv soja, olie, konfyt, bullybeef, sardiens in tamatiesous, blikkies tamatie + uie, koffie, tee en suiker.  Versorgingsprodukte is altyd nodig. Leë eierhouers ook, slegs 6,12 en 18 grootte.  Kontak Giel Minnie - Diens van Barmhartigheid (074 194 2711).

TOEBROODJIE-PROJEK:  U hulp met hierdie wonderlike aksie word baie waardeer.  Vele honger mense kom klop daagliks aan en word dadelik verkwik.

KOMBERSIES VIR KANKER PASIËNTE:  Gebreide, gehekelde of fleece kniekombersies en wol word asb deurgaans benodig vir kanker pasiënte. Baie dankie vir almal wat gereeld bydra, asook aan die persone wat blokkies aanmekaar vaswerk.  Kontakpersoon is Mary-Ann Korff 083 766 6018.

KERKRUIKER:  Baie dankie aan Jansie du Toit vir hierdie week se pragtige ruiker.

SIEKES VIR VOORBIDDING

Nota van ons leraars:  “Kontak in alle gevalle van siekte of krisisse asseblief direk u betrokke wyksleraar.  Hou hul ook verder op hoogte.”

     Anett Bester             083 661 5778 (H8)     James McCarthy (snr)                                  072 247 8936 (A3)

     Annatjie v Niekerk     083 652 7330 (L3)      Daphne Jordan                                              082 928 8483 (F4A)

     Diedie Schoeman     082 362 2936 (E5)     Barry Baxter                                        082 335 2156 (G2)

     August du Preez                                        083 285 4537 (J1)

                                    

Ons bid vir alle bejaarde, verswakte en chronies siek lidmate.  Ons gebede gaan ook uit na elke gemeentelid en/of hul familie wie kanker het of wie geliefdes verloor het a.g.v. siekte of ongelukke.

Kontaknommers vir voorbidding:

Port Edward: Suzette Simpson 083 686 5451 - Margate: Diedie Schoeman 082 362 2936

GEBED VIR DIE WEEK: 

Die Heer het waarlik opgestaan.  Halleluja!

Sy lewe gee ons nuwe sin.   Amen

 

 

DANKOFFERS & ANDER BYDRAES

Baie dankie vir u bydraes. U help om die saak van God se koninkryk te bevorder.  Telefoniese bankdienste, EFT’s of Snapscan:  Indien u die oorbetaling wil verdeel kan u die verdeling vir Mary Devonshire e-pos na ngmargate@mweb.co.za of ‘n SMS of Whatsapp stuur na die finansiële afdeling, sel nr 073 367 3708.

 Rekening naam

Bank

Rekening no

Tipe rekening

Takkode

Verwysing vir Dankoffers

Verwysing vir Kollektes

Verwysing vir Basaar (bv:)

NG Kerk Margate

Absa

32 90 144 212

Tjekrekening

528 628 of 632 005

Wyk Van & Voorletters

‘Kollekte’ Van & Voorletters

‘Basaar’ Van & V