Afkondigings Sondag 14 JULIE 2019

PROGRAM  VIR 14 JULIE 

PROGRAM VIR VANDAG

MARGATE

08:30                          -           Dr. Mike heaney                   

Skriflesing:                 -           Joh. 8 : 1 - 11

Tema:                         -           “Anderkant die doodlyn”

10:15                          -           Jeugkommissie vergadering

Kategese opening na die erediens in die Jeughuis.  Ouers is baie welkom.

          

PORT EDWARD

08:00                          -           Dr. Dawie Oosthuysen

Skriflesing:                 -           Gal. 5 : 22 - Gal. 6 : 2

Tema:                         -           “Dra mekaar se laste”

 

Kollekte by die deure gaan vir Diens van Barmhartigheid

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

WOENSDAG:           09:30              -           Oggendgroep Vrouediens byeenkoms

                                    17:00              -           Kooroefening in die kerk

 

ANDER SAKE

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers in ons Gemeente.  U is welkom om na die
erediens saam met ons gemeentelede te kom tee drink in die kerksaal agter die kerk

 

1          LIDMAATBEWYSE ONTVANG:    Vanaf Westville:  Jurie en Rina Matthee  (F4 A).

2          OGGENDGROEP VROUEDIENS BYEENKOMS:   Vind plaas e.k. Woendag 17 Julie, om

09:30 in die kerksaal.  Die tema is:  “Hoor jy die Stem van die Heilige Gees.”  Die spreker

is Marietjie Grobler.  Almal is BAIE welkom.

3   WEN ‘N WEGBREEKNAWEEK BY UMHLANGA CABANAS:  19 – 23 Augustus 2019. Twee        
slaapkamer eenheid.  Slaap 4 volwassenes en 2 kinders onder 12.  Nommers @ R20 kan

     geneem word by die wyksleidsters:   Port Edward – Maryna de Jager (082 568 9386); 

     Oggendgroep – Susan Grobler ( 082 419 3363)  en Middaggroep – Lorina Hart (083 412

     1464).  Jou gelukkige nommer kan ook by die Kerkkantoor geneem word.

4          SLUITINGSDATUM VIR KORRELS:   Beriggies en advertensies moet die kantoor of
Elda bereik nie later as e.k. Vrydag, 19 Julie nie.

5          BEROEPINGSPROSES:   Die Kerkraad het met die beroepingsproses vir ‘n nuwe leraar begin. 
Dit behels die plasing van ‘n advertensie in die Kerkbode.  Aansoeke sluit 19 Julie 2019. 
Bid asb. leiding van die Here af dat die regte persoon na ons gestuur word.

 

6          HUISBESOEK:  Huisbesoek sal tot die einde van die jaar op versoek wees.  Dr. Mike is

verantwoordelik vir al die pastorale werk in die Gemeente soos siekebesoek, pastoraat,

dooponderhoude, ens.  Stel asb. dr. Mike in kennis as u hospitaal toe gaan. 

7          SWARTHOUT KASSIE:   Kom maak ‘n aanbod by die Kerkkantoor op die mooi Swarthout Kassie wat in die kerksaal besigtig kan word.      

8          BANKBESONDERHEDE VAN KERK:  Baie dankie vir u Dankofferbydraes.  Elektroniese inbetalings sal
waardeer word.  Bankbesonderhede:  ABSA MARGATE, Takkode 528 628, Rek. nr. 329 014 4212.  
Verwysing:  Wyk nr,  u Van  en  Voorletters.        

 

SIEKES VIR VOORBIDDING

Louis v.d.Westhuizen            083 625 1624   (B6)             Louis Hansmeyer            083 232 4221   (D4)          
Cecil Alberts                          084 326 0846   (G3)                         Frank Rothman                073 304 7980   (C2)

Willyda du Plooy                    039 312 0289   (G2)

 

MEEGEVOEL:   Ons innige meegevoel met die familie en vriende van sr. Hannetjie v.Deventer wat die
afgelope Maandag oorlede is in die ouderdom van 93 jaar. (wyk F4 B).  Haar roudiens was reeds die afgelope Donderdag.

Ons innige meegevoel met die familie van Dirk de Villiers wat oorlede is.  (wyk F2)

Ons innige meegevoel met  Alida Meyer (wyk F5), met die afsterwe van haar man Neville,

verlede Sondag.

 Ons bid spesiaal vir die talle kankerlyers in ons Gemeente wat behandeling ontvang of in remissie is. 
Ons bid ook vir al die ouer en verswakte lidmate wat nie akuut siek is nie, maar tog elke dag ons gebede nodig het.

 

GEBED VIR DIE WEEK

Beroepingsproses:  Bid dat ons die Here sal vertrou dat Hy, wat die harte ken van die aansoekers,
die regte persoon sal aanwys vir die werk wat Hy vir hom beplan in ons Gemeente.  (Hand. 1:20-26)

 

Kontaknommers vir voorbidding:  Port Edward:  Suzette Simpson – 039 319 1946

Margate:  Diedie Schoeman – 082 362 2936