Afkondigings Sondag 17 MAART  2019

PROGRAM  VIR  17 MAART

                 MARGATE   -  3 de Lydensweek

            8:30                 -       Dr.  Dawie Oosthuysen  

    

11:15               -       Erediens by die Margate Aftreeoord

                                                                                                           

        PORT  EDWARD  -  3 de Lydensweek 

08:00              -         Dr. Mike Heaney

Skriflesing:    -         Jakobus 1 : 19

                                                            Tema:             -         “Luister”                                                         

 

 

   Kollekte by die deure gaan vir Diens van Barmhartigheid

                             

PROGRAM VIR DIE WEEK

WOENSDAG:      17:00    -     Kooroefening

                            

ANDER SAKE

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers in ons Gemeente.  U is welkom om na die
erediens saam met ons gemeentelede te kom tee drink in die kerksaal agter die kerk.

 LIDMAATBEWYSE ONTVANG: Vanaf  Waterberg:   Gys en Thea van Zyl  (N2); 

2    PORT EDWARD BASAAR  30 MAART:    Onthou asb om die Port Edward Basaar te onder-

      steun.  Dit vind plaas in die S.A.P. Rusoordsaal en begin om  08:00.   Kom geniet die og-

      gend saam met ons en maak nuwe vriende.  Heerlike eetgoed word voorsien wat u daar

      kan eet of saamneem huis toe.  Wit Olifant artikels kan Katolieke kerk toe geneem word op

      ‘n Sondag of skakel vir Des Simpson by 073 638 9022

 

3    WORD RIDER UITREIK – SAAIERS VAN HOOP:   7-12 April, Suid-Oos Kaap, 40 Skole word

       besoek, ± 4000  gr.7’s ontvang ‘n Bybel. As gestuurdes van Margate, doen ek en Annemie

       hieraan mee. Kostes: Ryer 80 Bybels (80x50=R4000) Passasier 40 Bybels (R2000).  Ryers is

       verantwoordelik vir brandstof. Ons vra asb. u ondersteuning en gebede vir hierdie projek.

       INBETALINGS kan by die kerkkantoor gedoen word.

 

4    DIENS VAN BARMHARTIGHEID:   Ons benodig asb. onbederfbare voedsel vir Februarie:

      Langlewe melk,  toiletseep, tandepaste, sjampoo, tee, koffiepoeier, mieliemeel, blikkies vis,

      gemengde groente, ens. Baie dankie vir u bydraes.

 

5     ONS SENDELING IN NEPAL,  Willemien van den Berg kuier van 19-24 Maart in die Gemeente.

      Nooi haar asb, na u kleingroep byeenkoms of ontvang haar aan huis.   Kontak Annette by

      die Kerkkantoor vir meer besonderhede.   039 312 2011  (M – V  08.30 – 12.30)

 

      Sy bied op Saterdag 23 Maart om 09:00 – 13:00 die “Word of heart” seminaar oor die

      Lukas evangelie aan by die Jeughuis of saal.  Dis gratis en almal is baie welkom.   

      Vir inligting, kontak die Kerkkantoor by 039 312 2011

 

6     PAASEIERS en WOL:   Mary-Ann vra ASSEBLIEF Paaseiers vir die kankerpasiënte.  Baie

       dankie vir u bydraes.  Skakel haar by 083 7666 018 vir enige navrae.  Daphnè Jordan vra

       ook wol vir die brei van kombersies vir die kankerpasiënte.

 

7     N.G.KERK MARGATE BASAAR 29 JUNIE:   Ronel Viljoen vra of daar lidmate is wat solank

       plantjies vir die Plantetafel kan begin plant. Enige vorm van ongebruikte tuingereedskap en

       enige item, hulp of idees is baie welkom.   039 312 1648 / 082 331 8996

 

       HELP ASB!!   Die koste vir die Basaartent en toebehore beloop R30 000.  Indien u bereid is

       om ‘n deel van die kostes te borg, sal dit baie waardeeer word.

 

8     STOORPLEK GESOEK:  Ons is dringend opsoek na tydelike stoorplek vir die Basaar se Wit

       Olifanttafel-artikels asook stoorplek vir klerasie vir Diens van Barmhartigheid. 

 

9     BANKBESONDERHEDE VAN KERK:  Baie dankie vir u Dankofferbydraes.   Elektroniese

       inbetalings sal waardeer word.  Bankbesonderhede:  ABSA Margate, Takkode: 528 628;

       Rek. nr. 329 014 4212.  Verwysing:  Wyk,  Van en Voorletters.

 

10    BAIE BELANGRIK:    Indien u weet van iemand wat siek of in die hospitaal is,  skakel die

        leraar om hom te laat weet en dan ook die Kerkkantoor vir plasing op die Afkondigings.

        Indien ‘n persoon op die Afkondigings gesond is,  laat weet asseblief die kantoor sodat

        ons die persoon kan afhaal.  Ons lys vir siekes word geweldig lank.

  

SIEKES VIR VOORBIDDING

Eric Clifton-Smith       082 702 0277     (G1)       Jan Viljoen                    072 445 3130     (G2)

Helen Langenhoven   079 872 5387     (B4)        Isabel Venter                082 257 9551     (B3)

Louis Hansmeyer       083 232 4221     (F2)         Ben Selier                     083 643 1811     (A6)

Frank v.d.Merwe         083 680 0812     (C2)        Madelein Stopforth      072 283 9968      (F2)

Ronald Rogers            082 570 3573     (C6)

Ons bid spesiaal vir die talle kankerlyers in ons Gemeente wat behandeling ontvang of in

remissie is.  Ons bid ook vir al die ouer en verswakte lidmate wat nie akuut siek is nie, maar

tog elke dag ons gebede nodig het.

GEBED VIR DIE WEEK

Bid dat elke Christen in hierdie land, deur die werking van die Heilige Gees, in staat gestel sal
word om elke dag werktuie van God se vrede sal wees, en dat Sy Liefde vir alle mense openbaar
sal word deur dit wat ons dink, sê en doen.  Bid dat God ons land sal genees! 

 (2 Kron. 7 : 14 – 15)

 Kontaknommers vir voorbidding:  Port Edward:  Suzette Simpson – 039 319 1946

Margate:  Diedie Schoeman – 082 3622916