Afkondigings Sondag 20 OKTOBER 2019

PROGRAM  VIR 20 OKTOBER

PROGRAM VIR VANDAG

08:30                            -           Prop. Lerisa Meyer  

Skriflesing:                    -           Ps. 16

Tema:                           -           “Waarin vind ons ons goedheid?”

 

Vandag is Biddag vir Gesondheidsdienste

 

Kollekte by die deure gaan vir Diens van Barmhartigheid

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

MAANDAG:                   15:00                -           Eiendomme-vergadering

                                    16:00                -           Finansies-vergadering

 

WOENSDAG:    10:00                -           Kierieklub

                                    16:00                -           Gemeentebediening-vergadering

17:00                -           Kooroefening

 

VOLGENDE SONDAG 27 Okt:                           Erediens gaan by Port Edward gewoonweg voort.

 

ANDER SAKE

 

Baie welkom  aan alle besoekers en nuwe intrekkers in ons gemeente.  U is welkom om na die erediens saam met ons gemeentelede te kom tee drink in die kerksaal agter die kerk.

 

  • DANKOFFERFEES - 27 Oktober: Daar sal weer Spesiale Dankofferkoevertjies beskik-baar gestel word.  Baie dankie vir u ondersteuning.

 

DANKOFFERKOEVERTE:   Dankofferkoevertjies is gereed.  Diakens/Ouderlinge, Dienswerkers en Kontakpersone kan die koevertjies in die kantoor so gou moontlik kom haal en in u wyke uitdeel.  Baie dankie vir julle hulp.  Wyke wat nie ‘n kerkraadslid het nie, kan self by die kantoor ‘n koevertjie kom afhaal.

 

  • DIE BEROEPINGSVERGADERING sal op 30 Oktober om 18:00 in die kersaal plaasvind.

 

  3        DIE KERKRAADSVERGADERING sal ook op  30 Okt. om 19:00 plaasvind in die kerksaal.

 

4        DIENS VAN BARHARTIGHEID.   Ons vra weer groot asseblief onbederfbare voedsel en basiese toiletware.    
Baie dankie vir u voortdurende ondersteuning   (Daleen Beukes - 078 095 4388). 

 

5        DIE BLIKKIEPROJEK is nou op ‘n einde.  Indien nog blikkies uitstaande is, handig asb. by kerkkantoor in. 
Baie dankie vir elkeen se bydraes.

 

6        BANKBESONDERHEDE:   Baie dankie vir u Dankofferbydraes.  Elektroniese inbetalings sal waardeer word. 
Bankbesonderhede is as volg:  ABSA Margate,  Takkode 528 628, Rek. Nr.  329 014 4212.   
Verwysing:  Wyk, Van en Voorletters.                   

 

SIEKES VIR VOORBIDDING

Isabel Venter                     039 315 0804         (B3)      Susan Snyman         083 282 2225     (H1)
            Martin Bullock              082 680 4378         (B6)      Rina Duvenage              039 314 9851            (H4)  
          Ronald Rogers            082 570 3573        (C6)      Jochie Joubert               060 618 0438       (C6)
                Tersa Griesel                  082 491 4795        (A3)      Elza Swart                            073 255 9275       (G1)

 

Annette Coomer, ons Saakgelastigde het ‘n knie-vervanging gehad en sterk nou by haar huis aan.  Ons dra haar ook op aan ons Hemelse Vader vir volle herstel.  Sel:  079 508 9877

 

MEEGEVOEL:   Ons innige meegevoel met die familie van br. Piet Stols wat Woensdagnag oorlede is. 
Sy roudiens is e.k. Vrydag om 10:00 in die kerk.  (Wyk F1)

Ons innige meegevoel ook met Martin en Melanie Fourie met die afsterwe van haar skoonsuster

  

GEBED VIR DIE WEEK

Biddag vir Gesondheidsdienste:  Bid vir owerhede wat besluite moet neem
rakende die gesondheid van die mense van ons land.  Bid vir die siekes in ons gemeente,
dat hulle krag en rus sal vind in ons Groot Geneser, Jesus Christus  (Fil. 4:6-7)

 Kontaknommers vir voorbidding:  Port Edward:  Suzette Simpson – 083 686 5451

Margate:  Diedie Schoeman – 082 362 2936