Afkondigings 18 & 25 desember 2022 & 1 Jan 2023

N G GEMEENTE MARGATE

       

Dienste 18 + 25 Desember 2022 en

             01 Januarie 2023

                                                          

Sondag 18 Desember 2022

Margate 08:30

Leraar:            Dr Dawie Oosthuysen

Port Edward 08:00

Leraar:              Ds Piet Beukes

Village 11:15

Leraar:              Dr Dawie Oosthuysen

 

Kersdag 25 Desember 2022

Margate dienstye

05:45;  06:30;  07:15;  08:45;  09:30

Leraars:            Dr Mike Heaney en ds Lerisa Meyer

Port Edward dienstye 6:45 / 7:30 / 08:15 & 9:00

Leraar:  Prop Handré Meyer

Kinderstrand : geen diens 

 Gesamentlike Oujaarsdagdiens 31 Desember 2022

Margate om 18:00

 Nuwejaarsdiens 1 Januarie 2023

Margate 08:30

Leraar:  Dr Mike Heaney

Port Edward 08:00

Leraar:  Ds Lerisa Meyer

 Kollekte:  Gaan vir Diens van Barmhartigheid

 AFKONDIGINGS

KERKKANTOOR SLUIT VIR FEESTYD:  Neem asb kennis dat die kerkkantoor gesluit sal wees vanaf Donderdag 15 Desember 2022 en sal heropen op Dinsdag 3 Januarie 2023 (DV).

SPESIALE DANKOFFERS:  Daar is nog geleentheid vir spesiale dankoffers.  Koeverte vir hierdie doel is in die kerk beskikbaar. 

BROODJIES VIR HULPBEHOEWENDES:  Baie dankie vir almal se ruim bydraes die afgelope tyd.  U broodjies het baie mense in nood se honger gestil.

DIENS VAN BARMHARTIGHEID 2022:  Uit die diepte van ons harte baie dankie aan elkeen van u se bydraes deur die jaar.  Dit word innig waardeer.

Kontaknommers vir voorbidding:

Port Edward: Suzette Simpson 083 686 5451 - Margate: Diedie Schoeman 082 362 2936

GEBED VIR DIE FEESTYD:  Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.  Amen

DANKOFFERS & ANDER BYDRAES

Baie dankie vir u bydraes. U help om die saak van God se koninkryk te bevorder.  Telefoniese bankdienste, EFT’s of Snapscan:  Indien u die oorbetaling wil verdeel kan u die verdeling vir Mary Devonshire e-pos na ngmargate@mweb.co.za of ‘n SMS of Whatsapp stuur na die finansiële afdeling, sel nr 073 367 3708.

 

Rekening naam

Bank

Rekening no

Tipe rekening

Takkode

Verwysing vir Dankoffers

Verwysing vir Kollektes

Verwysing vir Basaar (bv:)

NG Kerk Margate

Absa

32 90 144 212

Tjekrekening

528 628 of 632 005

Wyk Van & Voorletters

‘Kollekte’ Van & Voorletters

‘Basaar’ Van & V