Die NG-gemeente Margate verwelkom u hartlik !
 EREDIENSTYE

Sonsopkomsdiens Strand 06:15 +

Margate Sondag 09/4/2023 - 08:30

Leraar:          Ds Lerisa Meyer

Teks:  Johannes 20:1-18

Tema: Lewe in die oorwinning

 

Port Edward Sondag 09/4/2023 - 08:30

Leraar:          Dr Mike Heaney

Teks:  2 Korintiërs 1

Tema: Die groot ja!

 

SKAKELPERSOON PORT EDWARD  :  DES SIMPSON. 073 638 9022.
ADRES: H/V PARKSTRAAT 19 & MILFORD AVENUE, SALMON BAY PORT EDWARD


Margate is n omgeegemeente wat "met alles vir Christus leef" langs die Suidkus van Kwa-Zulu Natal.
Gesinne wat die Here saam dien is vir ons belangrik. Die jeug en die bejaardes geniet ook hoë prioriteit
in die bediening.. Jesus se liefde dring ons tot wederliefde. 

Die NG kerk Margate is geleë langs die laer Suidkus tussen die Izotsha-spruit by Oslo Beach en die Umtamvuma
rivier by Port Edward. Gedring deur die liefde van Christus saam met wie ons opgewek is
uit die dood, en wagtend op Sy terugkeer, streef ons daarna om met woord en daad vir Christus te leef.

Margate is n missionale gemeente. Daar word na die gemeenskap uitgereik deur te fokus op bejaardesorg,
stranddienste deur jeugspanne, sorg aan kankerpasiente en hospitaalbesoeke. Die Jeugbediening staan op
drie bene -- kategese, kinderkerk en kerkjeugaksies. 

Die gemeente reik uit na die wêreld en is binnelands betrokke by Lusikisiki, Gamalake en die Malutis.
Buitelands reik die gemeente uit na Mosambiek, Nepal en Angola. 

Die NG gemeente Margate nooi u hartlik uit om uself met u gawes tot beskikking van die Here te
stel, of sommer net te kom kuier. Alle besoekers en "swaeltjies" is baie welkom!

BANKBESONDERHEDE: NG Kerk Margate

 Bank - Absa

 Rekening no 32 90 144 212

 Tipe rekening Tjekrekening

 Takkode 528 628 of 632 005

 Verwysing vir Dankoffers

 Wyk Van en Voorletters

 Verwysing vir Kollektes

 Kollekte Van en Voorletters

NG GEMEENTE MARGATE BETALINGSMETODES

 

Die Kerkraad spreek sy opregte dank uit vir alle betalings wat ontvang word, ongeag die betalingsmetode.

 

  1. ELEKTRONIESE OORBETALINGS  “EFT”

“EFT” betalings is die voorkeur betalingsmetode aangesien dit meer koste effektief is vir die Gemeente en die inbetaler kan volledige verwysings bv wyk, naam, kollekte, dankoffers ens verskaf.

 SNAPSCAN

Ons het nou ook ‘n SnapScan betalingsfasiliteit.  SnapScan is ‘n toepassing waar jy met jou selfoon gou, maklik en veilig ‘n betaling aan NG Margate (of enige ander verskaffer) ‘n betaling kan maak.  Jy gebruik jou selfoon se kamera om bv NG Margate se SnapScan kode (QR kode) in te lees en dan aan te dui hoeveel jy wil oorbetaal vir dankoffer / kollekte / basaar / ander.

Daar is geen addisionele kostes vir u nie, alhoewel ‘n heffing van ongeveer 3.5% deur NG Margate betaalbaar is.  

Die SnapScan kode  asook die proses om SnapScan op jou selfoon te aktiveer volg hieronder

  1. KAARTMASJIEN & KONTANT INBETALINGS

Slegs beskikbaar tydens kantoorure (kantoor gesluit gedurende Covid-19 inperkings)

 

AKTIVERING VAN SNAPSCAN OP SELFOON

Indien jy nog nie Snapscan of ‘n soortgelyke toepassing op jou selfoon geaktiveer het nie kan jy soos volg te werk gaan: