Die NG-gemeente Margate verwelkom u hartlik !
 EREDIENSTYE
MARGATE 08:30, Kinderkerk 08:30, Kategese 09:30. 
Goeie Vrydag: 7:30 en 9:15 
Die kerkgebou is in Kerkstraat 1, Ramsgate.

PORT EDWARD 08:00 - St Joseph’s Katolieke Kerk 

OUJAARSDIENSTE

Margate - 18:00

P/Edward - 18:00

stuur epos aan kerkkantoor:  

ngmargate@mweb.co.za

Margate is n omgeegemeente wat "met alles vir Christus leef" langs die Suidkus van Kwa-Zulu Natal.
Gesinne wat die Here saam dien is vir ons belangrik. Die jeug en die bejaardes geniet ook hoë prioriteit
in die bediening.. Jesus se liefde dring ons tot wederliefde. 

Die NG kerk Margate is geleë langs die laer Suidkus tussen die Izotsha-spruit by Oslo Beach en die Umtamvuma
rivier by Port Edward. Gedring deur die liefde van Christus saam met wie ons opgewek is
uit die dood, en wagtend op Sy terugkeer, streef ons daarna om met woord en daad vir Christus te leef.

Margate is n missionale gemeente. Daar word na die gemeenskap uitgereik deur te fokus op bejaardesorg,
stranddienste deur jeugspanne, sorg aan kankerpasiente en hospitaalbesoeke. Die Jeugbediening staan op
drie bene -- kategese, kinderkerk en kerkjeugaksies. 

Die gemeente reik uit na die wêreld en is binnelands betrokke by Lusikisiki, Gamalake en die Malutis.
Buitelands reik die gemeente uit na Mosambiek, Nepal en Angola. 

Die NG gemeente Margate nooi u hartlik uit om uself met u gawes tot beskikking van die Here te
stel, of sommer net te kom kuier. Alle besoekers en "swaeltjies" is baie welkom!