Gemeente-aktiwiteite - Algemene VROUEDIENS

Die Vrouediens strewe daarna om alle aspekte van vrouebelange te bevorder. Dit sluit geestelike sowel as sosiale
behoeftes in. Die gemeente is in verskeie groepe verdeel vanaf Uvongo tot Port Edward. Gereelde funksies word
gehou om gemeenskap van gelowiges aan te moedig. Die Vrouediens ondersteun ook Mopaniehuis, ’n onderafdeling van Malvern-kinderhuis.

Voorsiter: Jenny Heaney (foto onder) - 0832650529

Ondervoorsitter: Maryna de Jager- 0825689386


VROUEDIENS OGGENDGROEP (Geen Uvongo/Margate/Ramsgate vrouediens groepe meer nie) 

VROUEDIENS AANDGROEP:

Voorsitter: Jansie du Toit 039 312 0099 / 084 405 8833

VROUEDIENS PORT EDWARD: 

Voorsitter: Susan de Klerk 082 877 9080

GEMEENTE-AKTIIWITEITE - PRO DEO - "VIR CHRISTUS SONDER VERGOEDING"

Pro Deo se Visie is..."Almal aktief vir Christus" 

...en ons Missie..."Om almal te begelei om op elke lewensterrein aktief as dissipels van Christus te lewe"

Pro Deo, wat "vir Christus sonder vergoeding" beteken, is geloods as gevolg van 'n dringende behoefte in ons gemeenskap.
Die doel van Pro Deo is om bejaardes te help met tuisversorging, algemene versorging asook tuisverpleging.
Jaarliks word vrywilligers opgelei in depressie en stres hantering, evaluering, selfbeeld en motivering, hipertensie,
abetes, alkohol misbruik, kanker, Alzheimer se siekte, Parkinson se siekte, sielkundige probleme, eerstehulp,
selfverdediging, beroertes en so voorts deur plaaslike kundiges. 

Pro Deo organiseer verskeie fondsinsamelings en is verder van donasies afhanklik.

Voorsitter: Eloise van Niekerk 082 822 6661

gemeente-aktiwiteite -BYBELSTUDIE-STUDIEGROEPE

Alle lidmate word genooi om aktief by ons Bybelstudiegroepe in te skakel.
Skakel gerus die kerkkantoor om uit te vind waar u kan inskakel: 

KANTOOR - (039) 312 2011 - ngmargate@mweb.co.za