GEMEENTEDAGBOEK -MEI 2019

BANKBESONDERHEDE 

MARGATE GEMEENTE SE BANKBESONDERHEDE VIR DONASIES OF BYDRAES: 

REKENINGHOUER: NG KERK MARGATE 
BANK: ABSA MARGATE 
BANK TAK NR: 528 628 
REKENING NR: 329 014 42 12 
VERWYSING: NAAM VAN PERSOON WAT INBETAAL