GEMEENTEDAGBOEK - oktober  2019

Die gedrukte jaarkalender word aan alle gesinne voorsien.
Haal gerus u eksemplaar by die kerkkantoor af indien u nie ontvang het nie

BANKBESONDERHEDE 

MARGATE GEMEENTE SE BANKBESONDERHEDE VIR DONASIES OF BYDRAES: 

REKENINGHOUER: NG KERK MARGATE 
BANK: ABSA MARGATE 
BANK TAK NR: 528 628 
REKENING NR: 329 014 42 12 
VERWYSING: NAAM VAN PERSOON WAT INBETAAL