GEBEDSBULLETIN 

GEBEDSBULLETIN NR 54 - november 2018
 

SPESIALE VOORBIDDING

Bid dat Christene die ware boodskap van Kersfees, die Christusfees, in hierdie tyd sal uitleef en uitdra sodat die hoop op ewige lewe, wat ons verkry het deur Jesus Christus se geboorte, kruisiging en opstanding en die genade van geloof, ook waar kan word in die lewens van Moslems en mense van ander gelowe wat Hom nog nie as hul Verlosser aangeneem het nie.

 16 Desember: Versoenings-/Geloftedag 

Bid dat ons en ons kinders nooit die geloftes wat aan die Here afgelê is, sal vergeet nie. Num 30:2

 25 Desember: Kersdag — Eredienstye:

Margate: 5:00, 5:45, 6:30, 7:15, 8:00, 8:45, 9:30

P/Edw: 7:00 & 8:30

Bid dat ons die ware boodskap van Kersfees sal besef en uitleef sodat ander Jesus Christus in ons sal sien! Joh 3:16

 31 Desember: Oujaarsdag — Erediens: Margate en Port Edward: 18:00 — Ons lof en dank aan die Here dat ons hierdie jaar kan afsluit met ‘n heerlike toekomsverwagting: ‘n lewe by die Drie-enige God!

Joh 14:3

 

 TEMA:            ADVENTSTYD!

Advent is ‘n tyd van herinnering (Christus se eerste koms - Sy geboorte) en van verwagting (Christus kom weer!).  Dit is die tyd waartydens ons onsself opnuut inleef in die wonder van die menswording van Christus. Ons vier fees in ‘n gees van voorbereiding en dít maak van Kersfees sélf ‘n ryker ervaring.

 

1 Des. Here, ek wil stil word en op U wag in hierdie Adventstyd! “Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou...” Ps 37:7. “Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag.” Ps 130:6

 

2 Des. Here, skenk my vandag U wonderlike vrede en gee dat ek daardie vrede sal deel met elkeen wat ek teëkom! “Die Here sal jul gebede verhoor en aan julle vrede gee!” Num 6:26

 

3 Des. Here, herinner my om elke dag vir vrede te bid! “Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.” Matt 5:9

 

4 Des. Here, vul ons met U vrede hierdie Kersfees! “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!” Luk. 2:14

 

5 Des. Here, werk in my hart sodat ek dié mense sal help wat nie so geseënd was soos ek hierdie jaar nie! “Gee aan hom wat iets van jou vra, en moet hom wat van jou wil leen, nie afwys nie.” Matt 6:42

 

6 Des. Here, help my om in ander mense se behoeftes te probeer voorsien in hierdie geseënde tyd! “Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het [julle]... engele as gaste gehuisves.” Heb 13:2

 

7 Des. Here, help ons om te werk en te lewe in die vreugdevolle wete dat U ons verlos het! “Ook Christus het een maal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring.” 1 Pet 3:18

 

8 Des. Here, seën al die kinders hierdie Kersfeestyd en beskerm hulle deur U genade en liefde! “Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red, sê die Here, omdat hy My ken, sal ek hom beskerm.” Ps 91:14

 

9 Des. Here, ek prys U vir die goedheid wat U aan my bewys het! “Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes, in die gemeente. Die werke van die Here is groot...” Ps 11:1-3

 

10 Des. Here, ek bring aan U die eer vir die gawes van vreugde, vrede en liefde in my lewe! “Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek Sy heilige Naam loof...” Ps 103:1-5

 

11 Des. Here, vandag sing ek van vreugde saam met U. Dankie dat U by my is! “Maar laat almal wat by U skuil, bly wees, laat hulle altyd jubel. U beskerm dié wat U Naam liefhet, en hulle juig oor U.” Ps 5:12

 

12 Des. Here, slegs in U krag is ek in staat tot bekering na ‘n nuwe lewe in U! “Hy het gesê: Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.” Mark 1:15

 

13 Des. Here, dankie dat U my aanvaar en liefhet net soos ek is. Skenk my U gawe van vrede deur U Seun! “God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus.” Rom 5:1

 

14 Des. Here, dit is net genade dat ek deel kan wees van die Koninkryk van God! “Jesus het vir hom gesê: ‘Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”

Joh 14:6

 

15 Des. Here, in U liefde is daar krag. Maak my sterk deur U krag en genade om U te kan dien! “Die Here is my sterkte en my beskermer, op Hom het ek vertrou. Hy het my gehelp.” Ps 28:7; ook Ps 18:2-3

 

16 Des. Here, laat ons nooit ons gelofte aan U vergeet nie! “As iemand aan die Here ‘n gelofte doen...mag hy sy woord nie breek nie; hy moet hom aan alles hou wat hy beloof het.” Num 30:2

 

17 Des. Vader, gee my die genade om Jesus se voorbeeld te volg en aan alle mense liefde te betoon en vir hulle te bid! “Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het...” 1 Joh 4:19; ook 1 Tim 2:1-4

 

18 Des. Here, U goedhartigheid vul die harte van elkeen wat U ken in hierdie feesgety! “Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het.” Efes 4:32

 

19 Des. Here, U liefde is so ongelooflik dat U die helderste lig moontlik in ons lewens laat skyn het: Jesus! Dankie! “’n Sterk Verlosser het Hy vir ons laat opstaan uit die huis van Sy dienaar Dawid.” Luk 1:69

 

20 Des. Here, U liefde verlig die heelal! “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het Sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy, as die enigste Seun, van die Vader het, vol genade en waarheid.” Joh 1:14

 

21 Des. Here, dankie dat U liefde verlossing en vryheid vir almal gebring het! “Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van Sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur die lewe van Sy Seun gered sal word.”  Rom 5:9

 

 

22 Des. Here, U het ‘n tyd bepaal om ewig in te gryp. Dankie daarvoor! “God het die wêreld so lief gehad dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” Joh 3:16

 

23 Des. Here, ons juig oor die vervulling van U kosbare tydsberekening! “Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: Sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê.”

1 Joh 4:9

 

 24 Des. Jesus, U heilige geboorte het vir my die weg gebaan om wedergebore te word en rein voor U troon te verskyn! “Hy het ons verlos... deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee.” Titus 3:5

 

25 Des. Here, watter vreugde is dit om die geboorte van Jesus te vier! Seën elke huis en elke hart op hierdie heuglike dag met U gawe van eindelose liefde! “Dit het alles gebeur sodat die woord ... vervul sou word.” Matt 1:22

 

26 Des. Here, laat U vrede my huis deurdrenk! “Mag daar vrede wees binne jou mure, rus in jou wonings.” Ps 122:7; Lees ook Joh 14:27; Filip 4:7 en Kol 3:14-15

 

27 Des. Jesus, U is my Koning vir altyd! “... en Hy sal as Koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan Sy Koningskap sal daar geen einde wees nie.” Luk 1:33

 

28 Des. Here, gee my die wil en krag om U lig uit te dra in die lewe! “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.” Joh 8:12

 

29 Des. Here, seën my liefde vir U! Laat dit in die jaar wat voorlê net toeneem in diepte! “Om die Here jou God lief te hê, Hom te gehoorsaam en Hom aan te hang, sal vir jou lewe gee.” Deut 30:20

 

30 Des. Here, dankie dat ek kan hoop op ‘n ewige lewe saam met U! “Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het.” Heb 10:23

 

31 Des. Maranata! Kom, Here Jesus, kom gou! “Jesus sê toe: Kyk, Ek kom gou! Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem.” Open 22:7; ook Titus 2:13; Open 22:20; Matt 24:27